Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

THÔNG BÁO MÔN KHTĐ

Thời gian thi môn KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ : 18H ngày 22/06/13.

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2013

THÔNG BÁO NỘP BT KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ!

Thời gian nộp bài KHTĐ: thứ 6, ngày 21/06/13, AE cố gắng hoàn thành nha.
      THÂN CHÀO!

THÔNG BÁO THI B1!

_ Những học viên đăng ký thi B1 đợt 1 năm 2013 tại Cơ sở 2 Đại học Thủy lợi có mặt trước 7h30 ngày 20 tháng 6 năm 2013 . 
_ Xem danh sách thi tại trang Website : cs2.wru.edu.vn và thương xuyên mở để biết thêm các tin mới.